Den menneskelige leder

En ny type ledelse for en mere menneskelig arbejdsverden.
Start jeres rejse her.

Medarbejdere efterspørger ledere som kan drive performance og levere resultater samtidig med at de viser omsorg for og støtter deres teams.

Det er ledere som skaber en mere menneskelig arbejdsverden.

Potential Project har identificeret tre grundlæggende kvaliteter og 15 centrale mindsets for fremtidens ledere.

Fremtidens ledere skal kunne gøre svære ting på menneskelige måder.

Se hvordan her.

Bevidsthed

Equanimity

Equanimity is the ability to maintain a balanced mind that is not swept away by what we are attracted to and have aversions to.

Selvledelse

Self-mastery is the ability to monitor and regulate one's emotions and thoughts and in turn move towards goals that are important to you. 

Nærvær

Presence is the ability to fully bring your mind and heart to the moment to ‘be here now’ with yourself and with others.

Clarity

Clarity is the ability to maintain a clear mind and in turn foster clarity of thought for the people you lead.

Tilpasningsevne

Adaptability is the ability to adjust effectively to the diverse needs of people and to the evolving circumstances of the world.

Compassion

Courage

Courage is the ability to move out of your comfort zone and enter challenging situations to be of benefit. 

Presiliens

Presilience er evnen til at åbne sig for udfordringer, så man er bedre i stand til at reagere på fremtidige stressfaktorer, når de opstår.

Emotional Intelligence

Emotional Intelligence is the ability to understand and regulate our emotions, as well as empathize with and influence the emotions of others to foster constructive connections.

Purpose

Purpose is the ability to align intrinsic motivation with work to inspire commitment and results for the greater good.

Tillid

Trust is the ability to foster a safe environment where people feel comfortable to push themselves and each other towards higher pursuits.

Visdom

Integritet

Integrity is the ability to be truly authentic with ourselves and live according to your conscience and values.

Begynderens sind

Beginner’s Mind is the ability to stay radically open and see reality with fresh eyes.

Critical Thinking

Critical Thinking is the ability to approach situations with a keen mind enabling informed decisions that harmonize intuition with analytical reasoning.

Ydmyghed

Humility is the quality of being aware of your limitations, open to learn, without ego or pretense.

Uselviskhed

Selflessness is the ability to manage your ego’s manipulation, so you can lead for the greater good.

Sind
3
2
1
Compassion
Bevidsthed
Visdom
Bevidsthed
Equanimity
Selvledelse
Nærvær
Clarity
Tilpasningsevne
Compassion
Courage
Presiliens
Emotional Intelligence
Purpose
Tillid
Visdom
Integritet
Beginner's Mind
Ydmyghed
Uselviskhed
Critical Thinking

Human Leader Compass

Sådan hjælper vi vores kunder

Human Leader Compass

En omfattende guide til de kvaliteter og mindsets der kendetegner den menneskelige leder baseret på mange års ledercoaching og udviklingsarbejde med kunder som Accenture, IKEA, Cisco og Unilever.

Human Leader Assessment

Et videnskabeligt valideret, 360°-baseret måleværktøj, der med personlig scoring og en handlingsorienteret rapport giver ledere indsigt i deres unikke kapacitet for menneskeligt lederskab.

Human Leader
Research

Kvartalsvise og banebrydende rapporter med tendenser inden for menneskeligt lederskab baseret på Potential Project's forskning og analyse.

Læs mere

The Human Leader Assessment

Human Leader Assessment måler en leders mindset og ændringer heri over tid.

Highlights:

  • Udviklet af Potential Project's adfærdsforskere i samarbejde med vores akademiske samarbejdspartnere. Alle spørgsmål er videnskabeligt validerede.
  • Vurderingen er 360-baseret, så I kan se jeres af egne vurderinger såvel som vurderingerne fra dem, I har valgt som respondenter (kolleger, direkte underordnede).
  • Jeres ledere modtager en personlig rapport med tips til at forbedre deres lederskab.
  • Sponsorer og administratorer får adgang til et dashboard som viser samlede mønstre på tværs af ledergrupper.

Klar til at starte rejsen?

Lad os sammen skabe en mere menneskelig arbejdsverden. Er du interesseret Human Leader Compass eller Human Leader Assessment til din organisation? Så send os en besked her.

Lad os tale sammen.

Send besked
Tak! Din besked er modtaget!
! Noget gik galt under indsendelsen af formularen.